Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku
2017-12-15
IX Konkurs Fotograficzny już za nami

W ogłoszonym w regulaminie terminie składania prac konkursowych zostały złożone prace wykonane przez 16 osób. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną 69 prac konkursowych.

Zobacz więcej »
2017-12-08
Spektakl i warsztaty Autoprezentacji w Teatrze Ludowym w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na Spektakl i Warsztaty, które odbędą się 17 grudnia 2017 r. w niedzielę, w Teatrze Ludowym w Krakowie.

Zobacz więcej »
2017-12-13
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

11 grudnia 2017 roku na terenie gminy gościliśmy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiat Krakowski Ziemski, spotkanie odbyło się w remizie OSP Bębło.

Zobacz więcej »
2017-12-13
Spotkanie ze Świętym Mikołajem i „Szopką Krakowską”

Dzieciaki wraz z opiekunami mieli okazje doglądnąć „Szopkę Krakowską” na podstawie scenariusza z 1974 r. w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Modlnicy.

Zobacz więcej »
2017-12-11
Gminne lodowisko już otwarte

Zapraszamy do korzystania z naszej gminnej ślizgawki, która znajduje się obok Centrum Administracyjnego.  

Zobacz więcej »
2017-11-30
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127: Oblodzenie

Ważność (cz. urz.) od godz. 22:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017
Przebieg Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie do -2°C.

Zobacz więcej »
2017-11-28
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 124: Opady marznące

Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.

Zobacz więcej »
2017-11-23
Konsultacje "Rocznego programu współpracy ... na rok 2018"

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zobacz więcej »
2017-11-09
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego 2017/18

Zobacz więcej »
2017-11-09
Ogłoszenie: zmiana studium i zmiana planu miejscowego dla obszarów „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Zobacz więcej »
2017-12-01
Informacja z XXXII Sesji Rady Gminy

30 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2017-01-05
Posiedzenia komisji Rady Gminy 2017 rok

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w 2017 roku

Zobacz więcej »
2017-11-23
XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 listopada 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-10-30
Odwołany dyżur 30.10.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.10.2017r. dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Wielka jest odwołany ze względu na odbywającą się od godz. 16.00 Sesję Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2017-10-24
XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-10-12
Budowa kanalizacji sanitarnej

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Bębło, Czajowice, Wierzchowie, gmina Wielka Wieś – w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-09-08
Budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Bębło

Budowa zbiornika wody pitnej stanowi element modernizacji czynnego ujęcia wody pitnej. Konieczność zwiększenia pojemności czynnej zbiornika wynika z ciągle rosnącego zapotrzebowania na wodę pitną z uwagi na nieustanny rozwój terenów przyległych, a w dalszej konsekwencji perspektywiczny rozwój sieci wodociągowej.

Zobacz więcej »
2017-08-17
Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce

„Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce z dodatkową powierzchnią i przedszkolem wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia uczniów ".

Zobacz więcej »
2017-06-20
Rozbudowa szkoły w Bęble

W dniu wczorajszym została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bęble. Zadanie realizuje Konsorcjum Firm: STAMBUD Sp. z o.o. , ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 2K- BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K za kwotę 1.747.983,41 zł .

Zobacz więcej »
2016-11-08
Przebudowa dawnej szkoły w Czajowicach

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.

Trzyoddziałowe przedszkole  publiczne ma powstać do połowy czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł

Zobacz więcej »

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w naszej gminie, wpisz swój adres e-mail.
2017-04-08