Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku
2021-04-19
8 maja startuje II sezon targowy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i osoby zainteresowane z okolicznych gmin na Wielkowiejski Targ. Startujemy 8.05 br. o godz. 9.00 a potem co dwa tygodnie do 23.10.2021 r. 

Zobacz więcej »
2021-04-27
XII Rodzinna Rowerowa Familiada

KKS Jura Moto Sport i Stowarzyszenie „Homini et Terrae” z organizują w dniu  8 maja  (sobota) 2021r. XII Rodzinną Rowerową Familiadę. Start do imprezy nastąpi o godzinie 11.00 przy schronisku „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej”.

Zobacz więcej »
2021-05-04
Dzień Strażaka 2021

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim druhnom i druhom z naszych jednostek OSP składamy życzenia oraz podziękowania za bezinteresowną i ofiarną pracę na rzecz swoich społeczności i całej gminy.

Zobacz więcej »
2021-03-10
Konsultacje społeczne projektów aPZRP

Trwają konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy.

Zobacz więcej »
2021-04-28
Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

Informujemy, że Starostwo Powiatowe rozpoczęło prace geodezyjne mające na celu Modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie gmin Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów, Mogilany, Czernichów.

Zobacz więcej »
2021-04-29
Wyłożenie zmiany MPZP obszaru „Modlniczka-10”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-22
Zmiana MPZP dla obszaru „Modlniczka-10”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-21
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego p.n.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś”

Zobacz więcej »
2021-04-20
Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze. Nabór i przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 4-18 maja 2021r.

Zobacz więcej »
2021-04-12
Szkolenie online dotyczące działań przedsiębiorczych

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w zdalnym szkoleniu dotyczącym działań przedsiębiorczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zobacz więcej »
2021-05-07
Przywrócenie dyżuru Przewodniczącego Rady

Od dnia 10 maja 2021 r. zostają przywrócone dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00 w Biurze Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2021-04-23
XXXI Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 29 kwietnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Zobacz więcej »
2021-04-23
Posiedzenia komisji Rady Gminy VIII kadencji

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Zobacz więcej »
2020-09-07
Odwołane dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 09.2020

Cotygodniowe dyżury Przewodniczącego Rady Gminy zostały zawieszone do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy, poprzez platformę epuap, bądź wcześniejsze telefoniczne umawianie terminów spotkań. Kontakt telefoniczny: 12 419 17 01-04 wew. 502

Zobacz więcej »
2021-03-18
XXX Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 marca 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXX Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Zobacz więcej »
2020-11-20
Przebudowa dróg w Modlnicze

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb oraz ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-10-02
Kanalizacja Będkowice – Faza V

Została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice – Faza V. Zakres tego etapu obejmuje: ul. Browar, Okupniki, Jaśminową, Wiosenną, Brzozową oraz fragment ul. Borowej i ul. Długiej.

Zobacz więcej »
2020-09-10
Studnia Giebułtów

Zadanie pn. Budowa uzbrojenia istniejącej studni głębinowej i sieci wodociągowej łączącej studnię z istniejącym zbiornikiem retencyjnym na działce 47/28 w miejscowości Giebułtów.

Zobacz więcej »
2020-09-10
Modernizacja placu zabaw w Wierzchowiu

W ramach zadania zostanie rozbudowany plac zabaw w Rynku w Wierzchowiu. 

Zobacz więcej »
2020-09-10
Modernizacja placu zabaw w Wielkiej Wsi

W związku z powiększeniem terenu zleciliśmy modernizacje i doposażenie placu zabaw w Wielkiej Wsi .

Zobacz więcej »

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w naszej gminie, wpisz swój adres e-mail. Uwaga! Zapisują się na newsletter potwierdzam że zapoznałem się i akceptuję politykę związaną z ochroną danych osobowych
2017-04-08