Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku
2017-09-22
Pozyskana dotacja

21.09.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Wójt Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-09-21
Dofinansowanie do OZE - przypomnienie

Przypominamy, że istnieje możliwość zgłaszania się do projektu, w którym dofinansowane będą piece na biomasę, panele fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła. Aby dołączyć do projektu należy zgłosić się do 29 września br.

Zobacz więcej »
2017-09-22
EDWARD Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych

21 września 2017 roku, we wszystkich krajach europejskich, odbywa się druga edycja 24 – godzinnych działań pod hasłem EDWARD. Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych zorganizowano podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Zobacz więcej »
2017-09-20
Sprzedaż samochodu strażackiego

Samochód specjalny pożarniczy Steyr 690 jest w pełni sprawny technicznie. Wyposażony w zbiornik na wodę, autopompę pożarniczą  Rosenbauer 2,0/16, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy. Zabudowa Konrad Rosenbauer Austria.

Zobacz więcej »
2017-09-19
VIII Akcja Honorowego Oddawania Krwi
Zapraszamy na VIII Akcję Honorowego Oddawania Krwi organizowaną na naszym terenie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białym Kościele.
Zobacz więcej »
2017-09-22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 110

Intensywne opady deszczu/1

Zobacz więcej »
2017-09-22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 109

 Intensywne opady deszczu/2

Zobacz więcej »
2017-09-21
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:5

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Zobacz więcej »
2017-09-21
Zmiana ostrzeżenia Nr 108

Zmiana dotyczy podniesienia stopnia zagrożenia.

Zobacz więcej »
2017-09-21
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108

Intensywne opady deszczu/2

Zobacz więcej »
2017-09-21
XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 , odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-01-05
Posiedzenia komisji Rady Gminy 2017 rok

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w 2017 roku

Zobacz więcej »
2017-09-12
Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy  dnia 15 września 2017 r. /piątek/ o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-08-23
XXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 sierpnia 2017 r. /środa/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-06-29
Informacja z XXVII Sesji Rady Gminy

Najważniejszym punktem Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. 

Zobacz więcej »
2017-09-08
Budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Bębło

Budowa zbiornika wody pitnej stanowi element modernizacji czynnego ujęcia wody pitnej. Konieczność zwiększenia pojemności czynnej zbiornika wynika z ciągle rosnącego zapotrzebowania na wodę pitną z uwagi na nieustanny rozwój terenów przyległych, a w dalszej konsekwencji perspektywiczny rozwój sieci wodociągowej.

Zobacz więcej »
2017-08-17
Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce

„Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce z dodatkową powierzchnią i przedszkolem wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia uczniów ".

Zobacz więcej »
2017-07-24
Street Workout w miejscowości Giebułtów

Zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń tzw. Street Workout na teren rekreacyjny w miejscowości Giebułtów” zostało zrealizowane na terenie rekreacyjnym ul. Orlich Gniazd. 

Zobacz więcej »
2017-07-19
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Modlnicy

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane dwa zadania:   Roboty związane z ociepleniem budynku szkoły oraz Roboty związane z  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Zobacz więcej »
2017-06-20
Rozbudowa szkoły w Bęble

W dniu wczorajszym została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bęble. Zadanie realizuje Konsorcjum Firm: STAMBUD Sp. z o.o. , ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 2K- BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K za kwotę 1.747.983,41 zł .

Zobacz więcej »

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w naszej gminie, wpisz swój adres e-mail.
2017-04-08