Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku
2017-11-22
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - projekty grantowe

Zbliża się termin składania wniosków na tzw. projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Planowany najbliższy termin składania wniosków to 15.01-30.01.2018r.

Zobacz więcej »
2017-11-22
Dzień Patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej z oddziałami gimnazjalnymi w Białym Kościele oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego pt. „Świat uśmiecha się roślinami".

Zobacz więcej »
2017-11-20
Jubileusz 60-lecia małżeństwa Stanisławy i Stefana Mirków z Białego Kościoła

Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Klementyną Grudnik-Górką odwiedził Państwa Stanisławę i Stefana Mirków, którzy obchodzili "Diamentowe Gody".

Zobacz więcej »
2017-11-15
Bezpłatny kurs języka angielskiego

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Wielka Wieś zaprasza na kurs języka angielskiego.

Zobacz więcej »
2017-11-14
Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące grantów

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji: (działających na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś lub Zielonki) stowarzyszeń, fundacji, parafii i innych organizacji prospołecznych na spotkanie informacyjno-promocyjne dot. projektów grantowych, które odbędzie się dnia 16 listopada (czwartek) 2017r. od godz. 10.00 – 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Michałowicach

Zobacz więcej »
2017-11-23
Konsultacje "Rocznego programu współpracy ... na rok 2018"

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zobacz więcej »
2017-11-09
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego 2017/18

Zobacz więcej »
2017-11-09
Ogłoszenie: zmiana studium i zmiana planu miejscowego dla obszarów „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Zobacz więcej »
2017-10-24
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

Zobacz więcej »
2017-10-23
Remont w KP Zielonki

Informacja o zmianie siedziby Komisariatu Policji w Zielonkach na czas remontu budynku.

Zobacz więcej »
2017-11-23
XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 listopada 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-01-05
Posiedzenia komisji Rady Gminy 2017 rok

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w 2017 roku

Zobacz więcej »
2017-10-30
Odwołany dyżur 30.10.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.10.2017r. dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Wielka jest odwołany ze względu na odbywającą się od godz. 16.00 Sesję Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2017-10-24
XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-10-02
Informacja z XXX Sesji Rady Gminy

Dnia 28 września 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-10-12
Budowa kanalizacji sanitarnej

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Bębło, Czajowice, Wierzchowie, gmina Wielka Wieś – w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-09-08
Budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Bębło

Budowa zbiornika wody pitnej stanowi element modernizacji czynnego ujęcia wody pitnej. Konieczność zwiększenia pojemności czynnej zbiornika wynika z ciągle rosnącego zapotrzebowania na wodę pitną z uwagi na nieustanny rozwój terenów przyległych, a w dalszej konsekwencji perspektywiczny rozwój sieci wodociągowej.

Zobacz więcej »
2017-08-17
Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce

„Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce z dodatkową powierzchnią i przedszkolem wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia uczniów ".

Zobacz więcej »
2017-06-20
Rozbudowa szkoły w Bęble

W dniu wczorajszym została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bęble. Zadanie realizuje Konsorcjum Firm: STAMBUD Sp. z o.o. , ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 2K- BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K za kwotę 1.747.983,41 zł .

Zobacz więcej »
2016-11-08
Przebudowa dawnej szkoły w Czajowicach

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.

Trzyoddziałowe przedszkole  publiczne ma powstać do połowy czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł

Zobacz więcej »

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w naszej gminie, wpisz swój adres e-mail.
2017-04-08