Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.


Od tego dnia gmina w ciągu 18 miesięcy musi wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.


Do 30 czerwca 2013 r. mogą Państwo zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. Należy jednak pamiętać iż przed datą 1 lipca 2013 r. należy skutecznie wypowiedzieć umowę z dotychczasowym odbiorcą śmieci z Państwa posesji. (druk w zakładce DO POBRANIA)

2014-04-29