Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modlniczka

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty ziemne, przygotowawcze, ułożenie kostki brukowej przed szkołą, wykonanie ogrodzenia szkoły, zagospodarowanie tzw. trójkąta - alejki, ławeczki, montaż lamp solarnych 6 szt. wraz z położeniem rur pod późniejszy kabel do monitoringu wizyjnego, wykonanie ogrodzenia stawu

Zobacz więcej »
2010-10-14
Montaż monitoringu przy użyciu kamer telewizji dozorowanej na terenach i obiektach użyteczności publicznej

Zakres rzeczowy obejmuje: roboty przygotowawcze, dostawa i montaż instalacji oraz urządzeń monitoringu, uruchomienie monitoringu.

Zobacz więcej »
2010-10-20
Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe; wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; roboty ziemne. 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/. 3. Roboty uzupełniające: plantowanie skarp; obsianie skarp; dostawa i montaż tablicy informacyjnej

Zobacz więcej »
2010-09-30
Budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Wielkiej Wsi

Zobacz więcej »
2010-09-14
Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś w roku 2010

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Robót Elektro - Energetycznych Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych z Krakowa - zobowiązał sie wykonać w/w prace za 44.497,29 zł brutto.

Zobacz więcej »
2010-10-20
Budowa placu zabaw w Modlnicy

Przy ulicy Lipowej w Modlnicy powstanie “Kraina prehistorycznych jaszczurów” - stylizowany plac zabaw, alejki spacerowe i ławeczki, a także miejsca parkingowe

Zobacz więcej »
2010-08-10
Budowa sieci wodociągowej na odcinku: studnia głębinowa w Prądniku Korzkiewskim - zbiornik pośredni w Białym Kościele

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci wodociągowej wraz z pośrednim zbiornikiem wody - lokalizowanym na działce nr 629/3 w Białym Kościele, oraz budynkiem technicznym usytuowanym na działce nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim.

Zobacz więcej »
2010-07-13
Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach

Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzenia technicznego - dźwig (winda) przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach nr 35 na działkach o nr 97/17, 97/18 w miejscowości Szyce

Zobacz więcej »
2010-09-01
Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce

W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację wewnętrzną i sanitarną, instalację wody, system wentylacyjny, instalację elektryczną

Zobacz więcej »
2009-03-02
Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych.

Zobacz więcej »
2010-08-25
Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wykona 680 mb ciągu pieszego jednostronnego wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce za kwotę przeszło 600 tyś. złotych do marca 2010.

Zobacz więcej »
2010-04-13
Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego wraz z remontem nawierzchni w Tomaszowicach

W wyniku przedsięwzięcia powstanie chodnik, odwodnienie drogi oraz wyremontowana będzie nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Tomaszowice na odcinku około 800mb – do granicy Tomaszowic

Zobacz więcej »
2010-04-12
Budawa placu zabaw w Bęble

W ramach przedsięwzięcia wykanawca - Firma Garden z Tarnowa - zobowiązał się dostarczyć i zamontować zestaw rekreacyjny dla dzieci wykonany z drewna o wysokiej wytrzymałości oraz dokonać nasadzeń zieleni.

Zobacz więcej »
2009-11-02
Budowa placów zabaw w Tomaszowicach i Będkowicach

W wyniku ustaleń umowy z firmą Garden z Tarnowa w Tomaszowicach i Będkowicach powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót Place zabaw z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 124 tysiące zł.

Zobacz więcej »
2009-09-15
Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Białym Kościele

W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyjne w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 44 x 27 m, w tym: do piłki ręcznej o wym. 2000 x 4000 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 2200 x 4400 cm), 2 x do koszykówki o wym. 1500 x 2500 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 1700 x 2700 cm) oraz boisko do siatkówki o wym. 900 x 1800 cm

Zobacz więcej »
2009-08-28
Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Bęble

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne; roboty odwadniające; wykonanie chodników; zabudowa piłkochwytów; powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x17 m zawierające w sobie: boisko do koszykówki i boisko do siatkówki

Zobacz więcej »
2009-07-23
Budowa chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej 2009

W roku 2009 Gmina Wielka Wieś kontynuuje budowę chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej - przeznaczy na to ponad 10 mln zł. Za tą kwotę powstaną chodniki w miejscowościach: Modlnicy, Tomaszowicach, Modlniczce, Wierzchowiu i Czajowicach.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody, kanalizacji, instalacjami elektrycznymi, wjazdem na działkę.
Wykonawca - Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia zobowiązał się wykonać prace za 638.847,23 zł do końca maja 2010r.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Remont elewacji, przebudowa schodów i modernizacja pomieszczeń szatniowych w ZSP Modlnica

Zakres przedsięwzięcia: przebudowa schodów i modernizacji pomieszczeń szatniowych i remont elewacji. Wykonawca - Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol, Maria Marmol z Nowego Sącza - zobowiazał się wykonać zadanie za 117.158,59 zł brutto.

Zobacz więcej »
2009-07-01
Oczyszczenie stawu w Czajowicach oraz ułożenie rur PCV - remont istniejącego rowu stanowiącego odpływ ze stawu

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - firma Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic dokona: karczowania samosiejek na skarpach stawu, wyprofilowania skarp stawu wraz z odwozem ziemi, oczyszczenia tafli wody na stawie oraz dna stawu, orurowania odpływu wody ze stawu.

Zobacz więcej »
2009-05-20
2014-04-11