Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Budowa sieci wodociągowej na odcinku: studnia głębinowa w Prądniku Korzkiewskim - zbiornik pośredni w Białym Kościele

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci wodociągowej wraz z pośrednim zbiornikiem wody - lokalizowanym na działce nr 629/3 w Białym Kościele, oraz budynkiem technicznym usytuowanym na działce nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim.

Zobacz więcej »
2010-07-13
Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach

Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzenia technicznego - dźwig (winda) przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach nr 35 na działkach o nr 97/17, 97/18 w miejscowości Szyce

Zobacz więcej »
2010-09-01
Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce

W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację wewnętrzną i sanitarną, instalację wody, system wentylacyjny, instalację elektryczną

Zobacz więcej »
2009-03-02
Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych.

Zobacz więcej »
2010-08-25
Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wykona 680 mb ciągu pieszego jednostronnego wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce za kwotę przeszło 600 tyś. złotych do marca 2010.

Zobacz więcej »
2010-04-13
Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego wraz z remontem nawierzchni w Tomaszowicach

W wyniku przedsięwzięcia powstanie chodnik, odwodnienie drogi oraz wyremontowana będzie nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Tomaszowice na odcinku około 800mb – do granicy Tomaszowic

Zobacz więcej »
2010-04-12
Budawa placu zabaw w Bęble

W ramach przedsięwzięcia wykanawca - Firma Garden z Tarnowa - zobowiązał się dostarczyć i zamontować zestaw rekreacyjny dla dzieci wykonany z drewna o wysokiej wytrzymałości oraz dokonać nasadzeń zieleni.

Zobacz więcej »
2009-11-02
Budowa placów zabaw w Tomaszowicach i Będkowicach

W wyniku ustaleń umowy z firmą Garden z Tarnowa w Tomaszowicach i Będkowicach powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót Place zabaw z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 124 tysiące zł.

Zobacz więcej »
2009-09-15
Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Białym Kościele

W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyjne w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 44 x 27 m, w tym: do piłki ręcznej o wym. 2000 x 4000 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 2200 x 4400 cm), 2 x do koszykówki o wym. 1500 x 2500 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 1700 x 2700 cm) oraz boisko do siatkówki o wym. 900 x 1800 cm

Zobacz więcej »
2009-08-28
Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Bęble

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne; roboty odwadniające; wykonanie chodników; zabudowa piłkochwytów; powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x17 m zawierające w sobie: boisko do koszykówki i boisko do siatkówki

Zobacz więcej »
2009-07-23
Budowa chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej 2009

W roku 2009 Gmina Wielka Wieś kontynuuje budowę chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej - przeznaczy na to ponad 10 mln zł. Za tą kwotę powstaną chodniki w miejscowościach: Modlnicy, Tomaszowicach, Modlniczce, Wierzchowiu i Czajowicach.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody, kanalizacji, instalacjami elektrycznymi, wjazdem na działkę.
Wykonawca - Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia zobowiązał się wykonać prace za 638.847,23 zł do końca maja 2010r.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Remont elewacji, przebudowa schodów i modernizacja pomieszczeń szatniowych w ZSP Modlnica

Zakres przedsięwzięcia: przebudowa schodów i modernizacji pomieszczeń szatniowych i remont elewacji. Wykonawca - Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol, Maria Marmol z Nowego Sącza - zobowiazał się wykonać zadanie za 117.158,59 zł brutto.

Zobacz więcej »
2009-07-01
Oczyszczenie stawu w Czajowicach oraz ułożenie rur PCV - remont istniejącego rowu stanowiącego odpływ ze stawu

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - firma Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic dokona: karczowania samosiejek na skarpach stawu, wyprofilowania skarp stawu wraz z odwozem ziemi, oczyszczenia tafli wody na stawie oraz dna stawu, orurowania odpływu wody ze stawu.

Zobacz więcej »
2009-05-20
Rozbiórka stalowego zbiornika wieżowego na wodę w Wielkiej Wsi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest likwidacja zbiornika wieżowego poprzez odłączenie zbiornika wieżowego od sieci wodociągowej, rozbiórka zbiornika wieżowego wraz z fundamentem i wywóz z placu budowy, likwidacja przyłącza sieci elektrycznej napowietrznej oraz uporządkowanie terenu po robotach demontażowych

Zobacz więcej »
2009-08-12
Montaż trybun sportowych przy boisku sportowym w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Jonex Sport Krzysztof Olszewski z Mławy - wykona i zamonuje trybunę sportową z krzesłami plastikowymi dla 150 osób przy boisku sportowym w Modlnicy za 51.000 zł netto.

Zobacz więcej »
2009-07-18
Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym tzw. LKS Modlnica w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski ze Spytkowic - wyłoży kostką brukową plac przy szatniach oraz dojście na trybunę za kwotę 80.642,74 zł brutto.

Zobacz więcej »
2009-07-13
Montaż wykładziny NORMA wraz z przygotowaniem podłoża w sali w budynku komunalnym w Bęble

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej sali budynku komunalnego w Bęble. Wykonawca - firma „Innowacja i Technika” Krawczyk i Spółka z Krakowa wykona przedsięwzięcie za 18.081,50 zł.

Zobacz więcej »
2009-07-06
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej zdegradowanego trawiastego boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do piłki nożnej, ogrodzenia boiska ogrodzeniem o wysokości 4m oraz wykonanie chodników z kostki brukowej z trzech stron boiska

Zobacz więcej »
2009-03-02
Przebudowa pokrycia dachowego Gimnazjum w Białym Kościele

Zakres robót, poza wymianą pokrycia o powierzchni ponad 1100 m2, obejmuje także robotu towarzyszące (m.in. wymianę rynien, zabezpieczenie kominów). Firma ANNBUD z Rożnowa podjęła się wykonania zadania za kwotę 249 963,54 zł do dnia 15.08.2009r.

Zobacz więcej »
2009-03-02
2014-04-11