Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualności

TS Wisła Kraków w Szkole Podstawowej w Białym Kościele

14 marca br. w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele odbyło się spotkanie z zawodnikami i trenerami sekcji gimnastycznej, koszykarskiej oraz akademii piłkarskiej Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Zobacz więcej »
2018-03-15
Inauguracyjne otwarcie Foto-szuflady

Foto-szuflada posłuży całej społeczności lokalnej do przechowywania pamiątkowych zdjęć i wspomnień z życia Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble

Zobacz więcej »
2018-03-16
Warsztaty genealogiczne–detektywi historii na tropie!

Warsztaty są częścią projektu, w którym jednym z elementów jest również pozyskanie starych fotografii, świadectw, dokumentów związanych ze szkołą w Bęble.

Zobacz więcej »
2018-03-13
Szkolenie - Ziołolecznictwo

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie 24 marca 2018 r. w godz. 10.00-14.00

Zobacz więcej »
2018-03-05
Jubileusz 100-lecia szkoły

2018 jest rokiem ważnych wydarzeń, jednym z nich jest JUBILEUSZ 100-LECIA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W WIELKIEJ WSI.

Zobacz więcej »
2018-03-13
Szkolenie wyjazdowe

Nikt nie zrozumie Ciebie lepiej niż druga kobieta dlatego Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Wielka Wieś zorganizował szkolenie wyjazdowe dla pań z terenu Gminy z okazji ich święta.

Zobacz więcej »
2018-03-12
Umowa o współpracy partnerskiej

Na ubiegłotygodniowej sesji Radni wyrazili zgodę a dziś Wójt Tadeusz Wójtowicz ostatecznie przypieczętował naszą współpracę ze szkołą. Należy dodać, że ZSP Giebułtów to szkoła średnia, dla której organem prowadzącym jest Powiat Krakowski.

Zobacz więcej »
2018-03-08
Tak niedużo potrzeba, aby Państwa podatki wróciły do gminy

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowią znaczną część dochodów budżetu Gminy. Z Państwa podatków może być finansowany m.in.: rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, remonty dróg, budowa chodników, oświetlenia ulicznego, czy też infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

Zobacz więcej »
2018-02-23
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zobacz więcej »
2018-02-08
Dzień otwarty w szkole w Wielkiej Wsi

Zapraszamy dzieci i rodziców na „Dzień Otwarty” do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi w dniu 15 marca 2018 roku w godz. 10.00-11.00 oraz w godz. popołudniowych 17.00-18.00.

Zobacz więcej »
2018-03-08
Utrudnienia w ruchu ul. Dworskiej w Wierzchowiu

W związku z realizowaną budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowie i Bębło,  Gmina Wielka Wieś informuję,  że na odcinku trasy od ul. Rynek  poprzez ul. Dworska w m. Wierzchowie  do ul. Zachruście w Bęble zostały wprowadzone ograniczenia i utrudnienia w ruchu drogowym.

Zobacz więcej »
2018-02-23
Jutro darmowa komunikacja!

Ze względu na prognozę przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu jutrzejszym tj. 7 marca 2018 roku będzie obowiązywała bezpłatna komunikacja miejska.

Zobacz więcej »
2018-03-06
Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszarów „Modlniczka-5”,  „Modlniczka-9”, „Tomaszowice-2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2018-02-19
Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań

w zakresie dotyczącym obszarów „Modlniczka-8” i „Modlniczka-9” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2018-02-19
Rekrutacja do I klas w szkołach podstawowych

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców.

Zobacz więcej »
2018-02-09
Wymienimy więcej piecy!

Dzisiaj Wójt Gminy podpisał aneks do umowy na realizację projektu „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” zwiększający ilość wymienionych pieców węglowych z 50 do 240 sztuk.

Zobacz więcej »
2018-02-01
Zimowe utrzymanie dróg 2017/18

Mieszkańcy Gminy powinni zgłaszać potrzeby w sprawie utrzymania dróg

Zobacz więcej »
2018-01-18
Ferie 2018

Ferie już tuż, tuż. Zapraszamy do skorzystania z ciekawej oferty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele GOKIS #gminaWWzima

Zobacz więcej »
2018-01-24
Przedszkole w Czajowicach

Wyremontowany i zmodernizowany obiekt oraz pozyskane środki pozwolą na stworzenie 70 miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2018-02-07
Plecak wiedzy

Od lipca Gmina rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z UE oraz funduszy krajowych - Plecak wiedzy - kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-08-23
2014-04-11