Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Bezpłatny kursu obsługi komputera i Internetu - LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Wielka Wieś informuje:
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą bezpłatnego kursu obsługi komputerai Internetu.

Pragniemy poinformować, iż utworzyliśmy 2 grupy dla 20 kursantów.
W piątek 5 stycznia podczas spotkania organizacyjnego, kursanci zostali zakwalifikowani do poszczególnych grup.
Podstawowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnej pracy przy komputerze z systemem Windows 10 i swobodnego poruszania się w Internecie oraz korzystania z poczty e-mail w celu zwiększenia efektywności i kwalifikacji zawodowych.
Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości komputera w codziennej pracy.
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili samodzielnie napisać pismo do urzędu, stworzyć ogłoszenie sprzedaży/zakupu, przegrać zdjęcia z aparatu i utworzyć z nich multimedialny album pamiątkowy, swobodnie poruszać się po Internecie, wysyłać e-maile oraz komunikować się z rodziną, znajomymi za pomocą komunikatorów internetowych.
 
Harmonogram spotkań dla grupy nr 1 :

5.01.2018, 12.01.2018, 19.01.2018, 26.01.2018

2.02.2018, 9.02.2018

2.03.2018, 9.03.2018, 16.03.2018, 23.03.2018

6.04.2018, 13.04.2018, 20.04.2018, 27.04. 2018

11.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018

1.06.2018, 8.06.2018, 15.06.2018

Spotkania trwają 2 godziny lekcyjne - 90 minut  w godzinach (17:00 – 18:30)

Harmonogram spotkań:  dla grupy nr 2

5.01.2018, 12.01.2018, 19.01.2018, 26.01.2018

2.02.2018, 9.02.2018

2.03.2018, 9.03.2018, 16.03.2018, 23.03.2018

6.04.2018, 13.04.2018, 20.04.2018, 27.04. 2018

11.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018

1.06.2018, 8.06.2018, 15.06.2018

Spotkania trwają 2 godziny lekcyjne - 90 minut  w godzinach (18:45– 20:15)

PROGRAM SZKOLENIA
Nazwa i zakres szkolenia:
Nazwa szkolenia: „Podstawy obsługi komputera i Internetu”
Zakres szkolenia: Obsługa systemu Windows 10, obsługa edytora tekstu MS Word, obsługa programu pocztowego oraz Internetu.

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
Ogólna liczba godzin lekcyjnych szkolenia, zgodna z programem szkolenia 40 w tym:
praktyczne -  35 godzin
teoretyczne -  5 godzin

Sposób organizacji zajęć praktycznych, stosowane metody i techniki nauczania
- mini wykład,
- praca z komputerem
Prezentacja audiowizualna, materiały w wersji papierowej i elektronicznej dla uczestników.
Czas trwania: 05.01.2018 – 06.2018
III. Cel główny szkolenia:
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi systemu Windows 10. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programów MS Word.
Cele szczegółowe szkolenia:
POZIOM WIEDZY:
1. Uczestnicy przyswoją wiedzę w zakresie zastosowania komputera w życiu codziennym.
Uczestnicy przyswoją wiedzę w zakresie zastosowania programu MS Word, jako aplikacji do tworzenia poprawnych dokumentów elektronicznych.
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI:
Uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać zasoby Internetu na potrzeby życia codziennego.
POZIOM POSTAWY:
Uświadomienie uczestnikom korzyści wynikających z bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i Internetu.
Kształtowanie wśród uczestników postaw zorientowanych na rozwój kompetencji informatycznych.

2018-01-11