Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dobry Start

300 zł to jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Od 1 lipca 2018 r. rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.


 


Dla kogo świadczenie "Dobry Start"?  • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

  • Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  • Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.


 WAŻNE!  • Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 

  • Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.


Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka).


 


Gdzie i kiedy złożyć wniosek?


Wnioski online już teraz.


Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca 2018 r. można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.


 


Papierowe wnioski od 1 sierpnia 2018 r. 


Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia 2018 r. Miejscem składania i realizacji wniosków w Gminie Wielka Wieś jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, siedziba: Szyce, Pl. Wspólnoty 2 (1 piętro) zgodnie z miejscem zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.


W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie.


WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.


Kiedy rodzina otrzyma pomoc?


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.


Uproszczona procedura


W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

2018-07-02