Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Jubileusz 100-lecia szkoły

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Mieszkańcy Wielkiej Wsi i okolic.


Rok 2018 jest rokiem ważnych wydarzeń, jednym z nich jest JUBILEUSZ 100-LECIA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W WIELKIEJ WSI.


Nasza szkoła stała się przez stulecie ważnym ośrodkiem wielopokoleniowych spotkań. To tutaj młodzież zdobywa wiedzę i rozwija pasje, a dorośli organizują lokalne wydarzenia: wspólne kolędowanie, dożynki, czy po prostu wiejskie zebrania. Jest to miejsce, które spełnia swą kulturotwórczą rolę i stwarza okazję do integracji środowiska lokalnego.


W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 100-lecia szkoły zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie szkolnych wspomnień w postaci zdjęć, świadectw, zeszytów i innych pamiątek, które zbieramy pod hasłem „Kuferek wspomnień…”. Dzięki nim będziemy mogli przeżyć miniony czas na nowo, odtworzyć to, co może już zapomniane, wreszcie – przekazać młodemu pokoleniu historię, jakiej być może nie znają.


Gromadzimy archiwalne fotografie związane nie tylko z życiem naszej szkoły, ale również dokumentujące życie mieszkańców, ukazujące zmiany jakie następowały w naszej wsi na przestrzeni dziejów. Jesteśmy przekonani, że takich wspomnień macie Państwo wiele, dlatego gorąco zapraszamy do tego, aby się nimi podzielić. Wszystkie zostaną zaprezentowane podczas jubileuszowych obchodów 12 maja 2018 roku.


Wspomnienia prosimy przynosić do sekretariatu szkoły do 30 kwietnia w podpisanych kopertach lub wysyłać zeskanowane na: spwielkawies@o2.pl


Wszystkie oryginały zostaną Państwu zwrócone po zakończonych obchodach.


Bardzo liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie.


Komitet Organizacyjny obchodów
Jubileuszu 100-lecia
Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi

2018-03-13