Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

LOWE - Lokalny Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych

LOWE - Lokalny Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych został oficjalnie otwarty. To pilotażowy projekt w ramach, którego powstało 15 podobnych ośrodków w całej Polsce. Projekt realizowany z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.

Głównym celem jest rozwój oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu skierowane są do mieszkańców Gminy Wielka Wieś. Podstawą do planowania działań edukacyjnych, które będą prowadzone w ramach projektu była diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych, która została wykonana m.in. na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród osób dorosłych w naszym środowisku.

Szkolenia dla mieszkańców będą prowadzone pilotażowo do czerwca 2018 r. Oferta szkolenie pojawi się jeszcze w listopadzie, będą to szkolenia min. językowe,

- w zakresie szkoleń zawodowych:
a) kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
b) kurs prawa jazdy kategorii C,
(Tego rodzaju kursami zainteresowani są członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy. Zdobyte umiejętności planują wykorzystać również w wolontarystycznej pracy w strukturach OSP.)
c) kursy: ogrodnictwa, warzywnictwa, zielarstwa, pszczelarstwa oraz winiarstwa
(szkolenia dedykowane przede wszystkim dla grupy rolników i ogrodników),
d) kursy języków obcych.

- w zakresie rozwoju kompetencji osobistych i społecznych:
a) szkolenia z zakresu obsługi komputerów i innych urządzeń multimedialnych,
b) szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, kursy samorozwoju, asertywności, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, technik uczenia się i zapamiętywania;
(Kompetencje interpersonalne to ważny czynnik podnoszący jakość życia rodzinnego czy sąsiedzkiego, a także zwiększający szanse na rynku pracy. Szkolenia z w/w zakresu będą przydatne praktycznie wszystkim grupom, którym będącym szczególnym podmiotem zainteresowania LOWE).

- w  zakresie rozwoju kompetencji rodzicielskich i opiekuńczych:
a) kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy na temat wspierania rozwoju poprzez organizację zabaw i innych aktywności maluchów, a także radzenia sobie z problemami rozwojowymi dzieci,
b) szkolenia z zakresu relacji międzypokoleniowych: radzenie sobie ze stresem i emocjami, agresją i przemocą, a także rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi,
c) szkolenia z zakresu profilaktyki zagrożeń;

- w  zakresie umiejętności zdrowego trybu i jakości życia:
a) warsztaty kulinarne dotyczące problematyki zdrowego żywienia, zajęcia kulinarne  z zakresu dietetyki,
b) szkolenia dotyczące umiejętności sportowych i zajęcia fitness,
c) udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom oraz osobom dorosłym,
d) kursy z zakresu dbania o zdrowie i urodę (zdrowy styl życia, moda, styl, wizaż);
(Szkolenia z tego zakresu będą szczególnie cenne dla osób z utrudnionym dostępem do edukacji, korzystających z różnych form pomocy społecznej, osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, gdyż             zwiększą ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy.

Biuro projektu znajduje się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele. Koordynator LOWE w Gminie Wielka Wieś – Joanna Deńko

Sekretariat LOWE czynny:
Poniedziałek 17.00 - 19.00
Czwartek 17.00 - 19.00

Telefon: 603 229 264
E-mail: lowe.wielkawies@gmail.com
 


 

2017-11-09