Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Plecak wiedzy

Projekt pn. „Plecak wiedzy - kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Kto realizuje?


Projekt realizowany przez Gminę Wielka Wieś 


Okres realizacji?


Dwa lata szkolne 2017/2018, 2018/2019


Kto będzie objęty projektem ?


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnicy oraz uczniowie Gimnazjum w Białym Kościele tj. ok. 75% uczniów w/w szkół – po reformie wejdą też uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. 


Co w projekcie?


Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, doposażenie pracowni tematycznych /przyroda, matematyka, fizyka, chemia/, wycieczki edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli z nowatorskich sposobów nauczania.


Zamierzony cel?


Rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych


Jak to osiągniemy?


- autorskie programy nauczania;
-atrakcyjne podręczniki,
- gry edukacyjne,
- nowoczesna platforma e-learningowa,
- wycieczki edukacyjne,
- doposażenie pracowni szkolnych.


Skąd zakres ?


Projekt opracowywany była na podstawie diagnoz przeprowadzonych w szkołach. Zakres merytoryczny opracowany w konsultacji z dyrektorami oraz nauczycielami wskazanymi przez szkołę do koordynacji w/w projektu.


Jaka wartość projektu?


1 437 000,00 w tym wysokość dofinansowania  1 365 150,00 tj. 95%, pozostała wartość to wkład własny niefinansowy Gminy.

2017-08-23