Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Spotkanie informacyjno-promocyjne dot. projektów grantowych

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DOTYCZĄCE GRANTÓW – 21.08.2017, BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MICHAŁOWICACH


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji: (działających na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś lub Zielonki) stowarzyszeń, fundacji, parafii i innych organizacji prospołecznych na spotkanie informacyjno-promocyjne dot. projektów grantowych, które odbędzie się dnia 21 sierpnia (poniedziałek) 2017r. od godz. 10.00-14.00 w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Michałowicach (Pl. Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice). 


Beneficjentami projektów grantowych mogą być: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe.  


Zapraszamy, wstęp wolny!


Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa


Ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice, tel. 12 346 43 12; 664 067 821; e-mail: info@koronakrakowa.pl


                                          


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2017-08-11