Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uchwalenie budżetu na 2018 r.

28 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Na wstępie radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, będący realizacją ustawowo nałożonych na Gminę zadań.


W dalszej kolejności uchwalono nowe brzmienie Statutu Gminy Wielka Wieś. Zmiany,  które jak dotąd wprowadzono do Statutu miały na celu przede wszystkim dostosowanie jego treści do obowiązującego stanu prawnego.


Niemniej jednak najważniejszym punktem Sesji było jednogłośne podjęcie przez radnych Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018 i związanej z nią Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025, poprzedzone prezentacją, w której Pan Wójt przedstawił, w jaki sposób kształtować się będzie budżet w nadchodzącym roku. Wydatki to ponad 72 mln zł w tym aż ponad 24 mln to wydatki inwestycyjne.
W przyszłym roku kończymy przedszkole samorządowe w Czajowicach, budynek wielofunkcyjny w Modlnicy, kontynuujemy budowę przedszkola w Modlniczce a z nowych zadań rozpoczynamy budowę obiektu wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi.
Kończymy również budowę sieci kanalizacyjnej w Bęble i rozpoczynamy w Będkowicach.


Na zakończenie Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy poinformowali zgromadzonych o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

2017-12-29