Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP

30 grudnia 2017 r.  pod Urzędem Gminy Wielka Wieś zebrali się przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy


OSP Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice i Wielka Wieś otrzymały, uroczyście przekazane przez Wójta Gminy Wielka Wieś w obecności Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komendanta Gminnego, torby medyczne (torba PSP R-1, deska ortopedyczna, szyny Kramera oraz defibrylator Zool AED Plus).


Zakup był możliwy dzięki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, skąd pozyskaliśmy kwotę 90500,00 zł


Nasi strażacy posiadają już potrzebne szkolenia, teraz w ich ręce trafia sprzęt, który przysłuży się ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

2018-01-04