Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uruchomienie w Urzędzie Punktu Konsultacyjnego

Drodzy mieszkańcy, 


w trosce o poprawę jakości powietrza oprócz własnych programów włączamy się również w promowanie i upowszechnienie wiedzy na temat programu rządowego Czyste Powietrze.


Czyste Powietrze skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. To kompleksowy program, którego celem jest ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.


Zapraszamy Państwa do skorzystania z Punktu Konsultacyjnego, który zostanie uruchomiony w Urzędzie Gminy. Najbliższe spotkania 21 i 28 stycznia oraz 4 i 11 lutego (poniedziałek). w godz. 15.00 – 17.30 Konsultacje i doradztwo w zakresie w/w programu będzie prowadzone przez Fundację Dom Energia Dla Czystego Powietrza. 


Wszelkie informacje o programie można również uzyskać u operatora programu tj. w WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, lub na stronie: www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze.

2019-01-07