Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Włączenie syren alarmowych - 1 sierpnia 17:00

Informujemy mieszkańców gminy Wielka Wieś, że 1 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania.
Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie wyrazem pamięci dla Powstańców Warszawskich z 1944 roku.
Ciągły dźwięk syren trwający 1 minutę będzie miał charakter ćwiczebny i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. W związku z powyższym prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z włączeniem syren alarmowych.


Podstawa: § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

2017-07-31