Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Z wizytą na wystawie „Szuflada Szymborskiej”

Wraz z nadejściem nowego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi rozpoczęła realizację półrocznego projektu „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii lokalnej i rodzinnej”. Projekt dofinasowany jest przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”.  Projekt ma na celu odkryć zainteresowania związane z historią rodzinną i lokalną oraz zwrócić uwagę na dokumentowanie życia w różnych jego formach.  Jednym z pierwszych działań, które zaplanowano w ramach projektu był wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę „Szuflada Szymborskiej”. Uczestnicy projektu mogli  zobaczyć  części spuścizny po Noblistce m.in. książki, bibeloty, wyklejanki oraz różne przedmioty z jej mieszkania z komodą i kanapą w roli głównej. Dzieci mogły również wsłuchać  się w głos poetki, a to za sprawą telefonu z którego dzwoniąc pod specjalny numer można było zapoznać się z jej poezją.  Jednym z celów tej wizyty było pokazanie uczniom jak wyglądają  takie szuflady z różnymi wspomnieniami, bowiem niebawem pod okiem  profesjonalisty będą projektować foto-szufladę, w której znajdą się  wspomnienia związane nie tylko z historią szkoły w Bęble, która w 2018 roku obchodzi 100-lecie. W tym samym dniu uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Archiwum Narodowym w Krakowie, których celem było zobaczenie starych kronik, pieczęci, narzędzi do pisania, starych dokumentów i drzew genealogicznych. Dzieci dowiedziały się również co oznacza słowo genologia i, że każdy od momentu urodzenia posiada w domu dokumenty, które mogą trafić do archiwum.  Dzięki zachowanym dokumentom w archiwum  uczestnicy projektu poznali  historię pana Ignacego z XIX wieku oglądając stare dokumenty i zdjęcia (akt urodzenia, świadectwa ukończenia szkół, akt małżeństwa, dowód osobisty, przynależność do cechu Bractwa Kurkowego). Zajęcia w archiwum były ważnym aspektem projektu ponieważ dzieci będą tworzyć „Albumy pełne wspomnień”, uczestniczyć w warsztatach genealogicznych, weryfikować dokumenty życia rodzinnego i szkoły. O kolejnych działaniach będziemy informować.


treść i foto. Joanna Patej

2018-01-10