Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

11 grudnia 2017 roku na terenie gminy gościliśmy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiat Krakowski Ziemski, spotkanie odbyło się w remizie OSP Bębło. W spotkaniu uczestniczyli :


Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Leszek Zięba
Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie bryg. mgr inż. Andrzej Nowak
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kielin
Wójt Gminy Wielka Wieś  mgr Tadeusz Wójtowicz
Prezesi i Komendanci Gminny Związku OSP RP z gmin powiatu Krakowskiego oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego.


Na początku Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz w krótkiej prezentacji przedstawił charakterystykę Gminy Wielka Wieś oraz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Natomiast Prezes OSP Bębło dh Łukasz Chochół przybliżył zgromadzonym gościom historie miejscowej Jednostki OSP Bębło.


Następnie przystąpiono do omówienia tematów przedstawionych przez Prezydium Oddziału Zarządu Powiatowego m.in. szkolenie dla członów OSP, nowy sposób przyznawania medali okolicznościowych dla zasłużonych druhów, termin zawodów sportowo-pożarniczych.


Całość przebiegła w świątecznej atmosferze a rangę spotkania apodniósł koncert marszów i kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej GOKiS pod batutą Kapelmistrza Krzysztofa Guńka.

2017-12-13