Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 stycznia 2018 r. /wtorek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2018-01-23
Uchwalenie budżetu na 2018 r.

28 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś, najważniejszym punktem Sesji było jednogłośne podjęcie przez radnych Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018 i związanej z nią Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

Zobacz więcej »
2017-12-29
XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-12-19
Informacja z XXXII Sesji Rady Gminy

30 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2017-12-01
XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 listopada 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-11-23
Odwołany dyżur 30.10.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.10.2017r. dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Wielka jest odwołany ze względu na odbywającą się od godz. 16.00 Sesję Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2017-10-30
XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-10-24
Informacja z XXX Sesji Rady Gminy

Dnia 28 września 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-10-02
XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 , odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-09-21
Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy  dnia 15 września 2017 r. /piątek/ o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-09-12
XXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 sierpnia 2017 r. /środa/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-08-23
Informacja z XXVII Sesji Rady Gminy

Najważniejszym punktem Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. 

Zobacz więcej »
2017-06-29
XXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś  informuje, że dnia 28 czerwca 2017 r. /środa/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-06-22
I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

21 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali obrad Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś odbyła się I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-06-22
Obwieszczenie MRG

Podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.

Zobacz więcej »
2017-06-07
Informacja z XXVI Sesji Rady Gminy

Na wstępie radni uchwalili zmianę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś. Zmiana ta, po konsultacjach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zakłada uzupełnienie spójności PGN z dokumentami sporządzonymi na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz zaktualizowanie celi szczegółowych, zadań do realizacji oraz monitoringu.

Zobacz więcej »
2017-05-29
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Masz od 14 do 19 lat i fajne pomysły? MRG jest dla Ciebie!  Wybory odbędą się 8 czerwca br.

Zobacz więcej »
2017-05-16
XXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-05-17
Informacja z XXV Sesji Rady Gminy

20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Na wstępie Pani Aneta Solarz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiła zgromadzonym roczne sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Jedną z zaaprobowanych przez radnych form działalności GOPS w Wielkiej Wsi w 2016 roku był Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów, który w związku z podjętą uchwałą będzie kontynuowany w latach 2017-2018.

Zobacz więcej »
2017-04-21
XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 20 kwietnia 2017 r. /czwartek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2017-04-12
2014-04-12