Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Rady Gminy

Zaproszenie na II sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na II sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się dnia 16 września 2015 roku /środa/ o godz. 10 00 w świetlicy „Pozytywka” w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2015-09-15
Informacja z VIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

31 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 8 uchwałami.

Zobacz więcej »
2015-09-01
VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2015-08-24
Dyżur W-ce Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniach: 03 i 10.08.2015r. dyżur w Biurze Rady pełnić będzie Pan Wiesław Żurek – Wiceprzewodniczący Rady.

Zobacz więcej »
2015-07-22
Informacja z VII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Główne punkty sesji to wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz jednogłośne udzielenie Wójtowi przez Radnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Zobacz więcej »
2015-06-30
Spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Gminy

9 lipca 2015 r. w klubie młodzieżowym ,,Pozytywka'' w Białym Kościele odbyło się pierwsze wakacyjne spotkanie młodzieży na grillu oraz występach. Cała impreza rozpoczęła się od powitania wszystkich przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady - Kamilę Kulczyk.

Zobacz więcej »
2015-07-13
Wakacyjne spotkanie MRG

Młodzieżowa Rada Gminy Wielka Wieś serdecznie zaprasza młodzież do klubu „Pozytywka” gdzie odbędzie się grill, połączony z występami młodzieży. Impreza odbędzie się 9 LIPCA 2015r. 16.00-20.00 Klub ”Pozytywka” w Białym Kościele,

Zobacz więcej »
2015-07-03
Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-06-26
Informacja VI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za jednego mieszkańca. Rada Gminy została zmuszona do zmiany stawki, ponieważ w ostatnim czasie zostały przeprowadzone trzy przetargi na odbiór odpadów komunalnych i w każdym z tych przetargów oferty składane przez firmy znacznie przekraczały stawki z ubiegłych lat.

Zobacz więcej »
2015-05-29
Młodzieżowa Rada Gminy II kadencja - znamy już jej skład

Nie przeprowadza się wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od ilości mandatów przypadających na okręg  a za wybranych  do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi uznaje się zgłoszonych kandydatów.

Zobacz więcej »
2015-05-22
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-05-21
Zaproszenie na VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Serdecznie zapraszam na VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się dnia 15 maja 2015 roku /piątek/ o godz. 11:30 w świetlicy POZYTYWKA w Białym Kościele.

Zobacz więcej »
2015-05-14
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

W dniu 11.05.2015 r. /poniedziałek/ dyżur Przewodniczącego Rady Gminy został odwołany. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy i zapraszamy w dniu jutrzejszym tj. 12.05.2015 / wtorek/ w godzinach 13.30-15.30.

Zobacz więcej »
2015-05-11
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Informacje, oraz zgłaszanie kandydatów możliwe jest w sekretariatach 3 szkół: Gimnazjum w Modlnicy,   Gimnazjum w Białym Kościele oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.

Zobacz więcej »
2015-05-06
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

W dniu 27.04.2015 r. dyżur Przewodniczącego w Biurze Rady Gminy będzie w godzinach 16.00-17.30

Zobacz więcej »
2015-04-20
Informacja V Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

23 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyła się V Sesja Rady Gminy Wielka Wieś, podczas której nowo wybrani radni tj. Grzegorz Kralka oraz Krzysztof Sułko złożyli ślubowanie. Uzupełniono również prezydium Rady, w skład którego weszli: Zbigniew Mazela – Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś ( po wcześniejszym złożeniu rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego) oraz zastępca- Pan Krzysztof Kwiecień.

Zobacz więcej »
2015-04-24
Informacja o V Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-04-16
Informacja z III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

29 stycznia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 14 uchwałami.

Zobacz więcej »
2015-02-02
Informacja z IV Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

10 marca w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbyła się IV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 12 uchwałami.

Zobacz więcej »
2015-03-11
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-03-03
2014-04-12