Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Rady Gminy

Informacja z III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

29 stycznia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 14 uchwałami.

Zobacz więcej »
2015-02-02
Informacja z IV Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

10 marca w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbyła się IV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 12 uchwałami.

Zobacz więcej »
2015-03-11
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-03-03
III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-01-22
Informacja z II sesji Rady Gminy

Najważniejszym punktem Sesji była Uchwała Budżetowa Gminy na 2015 r. oraz związana z nią wieloletnia prognoza finansowa gminy. Wójt Gminy dokonał wprowadzenia. Radni uznali, iż budżet jest skonstruowany w dobry oraz wyważony sposób. Inwestycje przekroczą ponad 56% wydatków. Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Zobacz więcej »
2015-01-07
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 30.12.2014

Dn. 30.12.14r.( wtorek) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie zaopiniowania uchwał.

Zobacz więcej »
2014-12-29
Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-12-23
Posiedzenia komisji Rady Gminy 2014 rok

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w roku 2014 roku

Zobacz więcej »
2014-04-23
Informacja z I Sesji Rady Gminy Wielka Wieś VII Kadencji 2014-2018

1 grudnia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się I Sesja Rady Gminy Wielka Wieś,podczas której nowo wybrani radni oraz wójt złożyli ślubowanie. Wybrano również prezydium Rady.

Zobacz więcej »
2014-12-02
II sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Zaproszenie na II sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się 28 listopada 2014 r. /piątek/ o godz. 12.00 w Gimnazjum w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2014-11-28
Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Wielka Wieś

I sesja Rady Gminy Wielka Wieś VII Kadencji zwołana została na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek), na godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30.

Zobacz więcej »
2014-11-26
Odwołany dyżur

Biuro Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy został odwołany.

Zobacz więcej »
2014-11-10
Informacja z XLI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Rada przyjęła m.in. uchwały w sprawie:
•    Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020;
•    dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

Zobacz więcej »
2014-11-03
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-10-23
Informacja z XL Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 września 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaświadczenia potwierdzające skład Młodzieżowej Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2014-10-01
Informacja o XL sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-09-23
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Sesja odbędzie się 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy. Rada min.: złoży ślubowanie oraz wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch w-ce przewodniczących.

Zobacz więcej »
2014-09-22
Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Na początku Sesji na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś zostały wprowadzone dodatkowe uchwały dotyczące: udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej w 2014 roku oraz przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce.

Zobacz więcej »
2014-08-29
Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 sierpnia 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Zapraszamy!

Zobacz więcej »
2014-08-20
Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Po otwarciu Sesji i uchwaleniu porządku obrad Wójt Gminy Wielka Wieś wręczył stypendium Wójta 36 uczniom z terenu naszej gminy za szczególne osiągnięcia naukowe oraz sportowe.  
Jednym z najważniejszych punktów Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2013 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Zobacz więcej »
2014-06-30
2014-04-12