Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Oferta "Budowa obelisku..."

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Budowa obelisku dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i upamiętnienia uczestników walk o Niepodległą złożona przez Społeczny Komitetem Organizacji Obchodów 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2018-07-19
Kierunek Kariera

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Zobacz więcej »
2018-07-11
Kredyty klęskowe dla rolników

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę.

Zobacz więcej »
2018-07-02
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 25 mm lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Zobacz więcej »
2018-06-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1

Zobacz więcej »
2018-06-21
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego GOPS

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie.

Zobacz więcej »
2018-06-12
Oferta "Jubileusz 70-lecia"

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. 
Jubileusz 70 – lecia LKS „Orzeł 1948” Bębło złożona przez LKS „Orzeł 1948” Bębło
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

Zobacz więcej »
2018-06-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44 - Burze z gradem/1

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Zobacz więcej »
2018-05-23
Restrukturyzacja małych gospodarstw

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zobacz więcej »
2018-05-22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43: Intensywne opady deszczu/2, Burze/1

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami miarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h.

Zobacz więcej »
2018-05-16
II rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Wielka Wieś przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Wielka Wieś, o upływie  31 maja 2018 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zobacz więcej »
2018-05-15
Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Wielka Wieś Zarządzeniem Nr 36/O/2018 z dnia 10 maja 2018 roku ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele, oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czajowicach

Zobacz więcej »
2018-05-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42: Burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

Zobacz więcej »
2018-05-11
Urzędnik wyborczy w Gminie Wielka Wieś

Zgodnie z art. 191c § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) Urząd Gminy Wielka Wieś informuję, że Szef Krajowego Biura Wyborczego pismem z dnia 30.04.2018 roku powołała Panią Joannę Brożek na urzędnika wyborczego w Gminie Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2018-05-11
Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego informuje, że w związku z pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi nie ewidencjonowania sprzedażny za pomocą kas fiskalnych na wszelkiego rodzaju organizowanych imprezach lokalnych typu: festyny okolicznościowe, dożynki, majówki itp. informuje, że w najbliższym czasie będą przeprowadzane kontrole.

Zobacz więcej »
2018-05-10
Informacja dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, że w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca powinien dokonać uzupełnienia wpisu o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zobacz więcej »
2018-05-04
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39: Burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 21 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Zobacz więcej »
2018-05-02
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Zobacz więcej »
2018-04-23
Nabór na urzędników wyborczych

Delegatura KBW w Krakowie zaprasza do składania aplikacji na urzędników wyborczych.

Zobacz więcej »
2018-02-21
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34

Ważność (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 28.03.2018 do godz. 07:30 dnia 28.03.2018
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.

Zobacz więcej »
2018-03-27
2014-04-12