Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Dopłata do materiału siewnego

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Zobacz więcej »
2014-06-09
OSTRZEŻENIE o upale

Prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, od godz. 13:00 dnia 09.06.2014 do godz. 18:00 dnia 11.06.2014

Zobacz więcej »
2014-06-09
Spotkanie informacyjno-promocyjne PROW

10 czerwca 2014r. o godz. 10:00 w budynku komunalnym OSP w Czajowicach odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne. Tematem spotkania będzie omówienie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 oraz nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich.

Zobacz więcej »
2014-06-04
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%

Zobacz więcej »
2014-05-29
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej

W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkoleń z zakresu: „ Trening umiejętności podejmowania decyzji”.

Zobacz więcej »
2014-05-28
Ostrzeżenie o burzach z gradem/1

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą miejscami do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80% 

Zobacz więcej »
2014-05-28
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%

Zobacz więcej »
2014-05-27
Ostrzeżenie o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych

Zobacz więcej »
2014-05-27
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%

Zobacz więcej »
2014-05-26
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Zobacz więcej »
2014-05-26
Światowy Dzień bez Tytoniu

Obchodzony jest corocznie 31 maja jest okazją do zwrócenia uwagi na palenie tytoniu, ochronę praw niepalących, a przede wszystkim motywujący do podejmowania osobistych decyzji zerwania z nałogiem palenia. Tegoroczna kampania antytytoniowa przebiegać będzie pod hasłem „Podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”.

Zobacz więcej »
2014-05-26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

Zobacz więcej »
Burze z gradem

Od godz. 13:00 dnia 16.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014 prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu

Zobacz więcej »
2014-05-16
Intensywne opady deszczu

Prognozowana wysokość opadów: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.

Zobacz więcej »
2014-05-13
Silne wiatry

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu i północy.

Zobacz więcej »
2014-05-15
Ostrzeżenie hydrologiczne
W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewni: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie wojew. Prognozowany jest wzrost wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych a dalszej kolejności stanów alarmowych.
Zobacz więcej »
2014-05-14
Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś
Karty Inwentaryzacyjne wraz ze spisami obejmującymi te karty będą zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl i w BIP oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  przez okres 30 dni od dnia 8 maja 2014r.
Zobacz więcej »
2014-05-08
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś
Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze na okres 21 dni, począwszy od dnia 07.05.2014r. wywieszono wykazy dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej.
Zobacz więcej »
2014-05-07
Przerwa w dostawie wody
w dniu: 9.05.2014 r. (piątek) w godzinach: od 8.00 do 15.00 w miejscowościach: Bębło, ulice: Południowa, Turkusowa, Zachruście, Świerkowa oraz Wierzchowie - Rynek
Zobacz więcej »
2014-05-08
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku
Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku
Zobacz więcej »
2014-03-28
2014-04-12