Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 116

Występujące na obszarze województwa opady deszczu, po godzinie 14 cz. urz. , od północy województwa, będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a następnie zanikać. Jednocześnie, od północy województwa, następować będzie spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Zobacz więcej »
2016-12-12
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 111: opady marznace

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Zobacz więcej »
2016-12-07
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

Zobacz więcej »
2016-11-28
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 7 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.

Zobacz więcej »
2016-11-07
Informacja sołtysa Modlnicy

Sołtys miejscowości Modlnica informuje, że od miesiąca listopada br. podatek oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą zbierane w Szkole Podstawowej w Modlnicy. W listopadzie dyżur sołtysa będzie w dniach 14 – 15, w godzinach od 14 -17.

Zobacz więcej »
2016-11-03
Skrócone godziny pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy, w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) Urząd Gminy otwarty będzie dla interesariuszy w godzinach od 7³º do 15³º

Zobacz więcej »
2016-10-17
Zebranie w Modlniczce

27.10.2016 r. /czwartek/ o 18.30 w Szkole Podstawowej w Modlniczce odbędzie się zebranie wiejskie. Główny temat to fundusz sołecki na 2017 r. oraz sprawy bieżące.

Zobacz więcej »
2016-10-27
Świat legend i baśni - spotkanie Mikołajkowe

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Świat legend i baśni - spotkanie Mikołajkowe. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

Zobacz więcej »
2016-10-03
Zebranie sołeckie w Bęble

Sołtys Bębła zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 28 września 2016 r. (środa) o godzinie 19.00 w budynku komunalnym w Bęble. Tematem wiodącym będzie fundusz sołecki.

Zobacz więcej »
2016-09-28
Zebranie sołeckie w Wielkiej Wsi

Sołtys Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 30 września 2016 r. (piątek) o godzinie 18.00 w remizie OSP w Wielkiej Wsi. Tematem wiodącym będzie fundusz sołecki.

Zobacz więcej »
2016-09-28
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 28.09.2016 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2016-09-27
Zebranie wiejskie w Białym Kościele

Sołtys  Białego Kościoła zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 29.09. 2016 r. (czwartek) o godzinie 19.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. 

Zobacz więcej »
2016-09-26
Ochronne szczepienie lisów - komunikat

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie 

Zobacz więcej »
2016-09-22
Zebranie sołeckie w Czajowicach

Sołtys wsi Czajowice zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP dn. 30.09.2016 (piątek) o godz. 18.00

Zobacz więcej »
2016-09-16
Zebranie Giebułtów

Sołtys sołectwa Giebułtów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Orlich Gniazd 30 (wejście od strony parkingu) w dniu 21 września 2016 r. (środa) o godzinie 19.00. 

Zobacz więcej »
2016-09-15
Projekt 75+. Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września 2016 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 lat mają dostęp do bezpłatnych leków.

Zobacz więcej »
2016-09-16
Zebranie w Wierzchowiu

22.09 o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w miejscowości Wierzchowie.

Zobacz więcej »
2016-09-08
Zebranie w Modlnicy

Sołtys wsi Modlnica zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej dn. 23.09.2016 (piątek) o godz. 18.00

Zobacz więcej »
2016-08-30
Zebranie w Prądniku Korzkiewskim

Sołtys wsi Prądnik Korzkiewski zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się na działce wiejskiej dn. 25.09.2016 (niedziela) o godz. 17.00

Zobacz więcej »
2016-09-15
Zapytanie ofertowe - Projekt Gminy Wielka Wieś pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie wniosku aplikacyjnego, analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka, analizy wariantowej oraz analiz specyficznych oraz na doradztwo merytoryczne dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”.

Zobacz więcej »
2016-08-29
2014-04-12