Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27

Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczała się z południowego zachodu na północny wschód województwa. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska będzie we wschodniej połowie województwa. od godz. 19:00 dnia 01.02.2017 do godz. 07:00 dnia 02.02.2017.

Zobacz więcej »
2017-02-01
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego obszar północny. Do godz. 24:00 dnia 1.02.2017 r.

Zobacz więcej »
2017-02-01
Przekroczenia Pył PM 10

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, na terenie m. Krakowa, powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

Zobacz więcej »
2017-01-31
Pył PM 10

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, na terenie m. Krakowa, powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

Zobacz więcej »
2017-01-30
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 10”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 10”

Zobacz więcej »
2017-01-27
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy lokalnie od -18°C do -15°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 3 km/h do 7 km/h.

Zobacz więcej »
2017-01-26
INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu.

Zobacz więcej »
2017-01-19
Kwalifikacja Wojskowa 2017

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Wielka Wieś trwać będzie od 2 do 6 marca 2017 roku. Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy Wielka Wieś w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, I piętro z wyznaczonym terminem i godziną.

Zobacz więcej »
2017-01-16
Informacja Wójta Gminy

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, iż do dnia 31 stycznia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim

Zobacz więcej »
2017-01-16
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od       -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.

Zobacz więcej »
2017-01-12
Przekroczenie Pył PM 10

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Zobacz więcej »
2017-01-11
Zanieczyszczenie powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Zobacz więcej »
2017-01-10
Apel do właścicieli psów

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej Gminy, mając na uwadze względzie mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolną ucieczką psa i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Zobacz więcej »
2017-01-09
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Zobacz więcej »
2017-01-09
Komunikat PINB w Krakowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zobacz więcej »
2017-01-05
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, powodującego zawieje i zamiecie śnieżne, z zachodu.

Zobacz więcej »
2017-01-03
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 116

Występujące na obszarze województwa opady deszczu, po godzinie 14 cz. urz. , od północy województwa, będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a następnie zanikać. Jednocześnie, od północy województwa, następować będzie spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Zobacz więcej »
2016-12-12
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 111: opady marznace

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Zobacz więcej »
2016-12-07
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

Zobacz więcej »
2016-11-28
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 7 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.

Zobacz więcej »
2016-11-07
2014-04-12