Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Zebranie sołeckie w Bęble

Sołtys Bębła zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 28 września 2016 r. (środa) o godzinie 19.00 w budynku komunalnym w Bęble. Tematem wiodącym będzie fundusz sołecki.

Zobacz więcej »
2016-09-28
Zebranie sołeckie w Wielkiej Wsi

Sołtys Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 30 września 2016 r. (piątek) o godzinie 18.00 w remizie OSP w Wielkiej Wsi. Tematem wiodącym będzie fundusz sołecki.

Zobacz więcej »
2016-09-28
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 28.09.2016 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2016-09-27
Zebranie wiejskie w Białym Kościele

Sołtys  Białego Kościoła zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 29.09. 2016 r. (czwartek) o godzinie 19.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. 

Zobacz więcej »
2016-09-26
Ochronne szczepienie lisów - komunikat

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie 

Zobacz więcej »
2016-09-22
Zebranie sołeckie w Czajowicach

Sołtys wsi Czajowice zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP dn. 30.09.2016 (piątek) o godz. 18.00

Zobacz więcej »
2016-09-16
Zebranie Giebułtów

Sołtys sołectwa Giebułtów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Orlich Gniazd 30 (wejście od strony parkingu) w dniu 21 września 2016 r. (środa) o godzinie 19.00. 

Zobacz więcej »
2016-09-15
Projekt 75+. Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września 2016 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 lat mają dostęp do bezpłatnych leków.

Zobacz więcej »
2016-09-16
Zebranie w Wierzchowiu

22.09 o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w miejscowości Wierzchowie.

Zobacz więcej »
2016-09-08
Zebranie w Modlnicy

Sołtys wsi Modlnica zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej dn. 23.09.2016 (piątek) o godz. 18.00

Zobacz więcej »
2016-08-30
Zebranie w Prądniku Korzkiewskim

Sołtys wsi Prądnik Korzkiewski zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się na działce wiejskiej dn. 25.09.2016 (niedziela) o godz. 17.00

Zobacz więcej »
2016-09-15
Zapytanie ofertowe - Projekt Gminy Wielka Wieś pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie wniosku aplikacyjnego, analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka, analizy wariantowej oraz analiz specyficznych oraz na doradztwo merytoryczne dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”.

Zobacz więcej »
2016-08-29
Zebranie wiejskie w Będkowicach

Zebranie wiejskie w Będkowicach zaplanowane jest na 15.09 godzina 19.00 w Remizie OSP. W porządku obrad przewidziano dyskusję o funduszu sołeckim na 2017 r.

Zobacz więcej »
2016-09-12
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

Zobacz więcej »
2016-08-29
Zebranie w Tomaszowicach

7.09.2016 r. /środa/ o 19.00 w remizie w Tomaszowicach odbędzie się zebranie wiejskie, główny tematem będzie rozdysponowanie funduszu sołeckiego na przyszły rok oraz sprawy bieżące. 

Zobacz więcej »
2016-09-07
Realizacja Programu 500+ w naszej gminie

W okresie od 1 kwietnia do 26 sierpnia (włącznie) w tut. Ośrodku złożono 969 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+. 782 wnioski zostały złożone osobiście w siedzibie GOPS w formie „papierowej”, 187 wniosków złożono drogą elektroniczną (8 za pomocą platformy e-puap, pozostałe za pośrednictwem banków).

Zobacz więcej »
2016-08-31
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88: Burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Zobacz więcej »
2016-08-29
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87: upał

Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

Zobacz więcej »
2016-08-26
Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania: „Uzbrojenie w media i wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Modlnica 1”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto powyżej 14.000 euro a poniżej 30.000 euro realizowane na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś nr 35/O/2014 z dnia16.04.2014r. 

Zobacz więcej »
2016-08-26
Rozwój szkolenia sportowego - awans

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Informacja o ofercie: Rozwój szkolenia sportowego - awans. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

Zobacz więcej »
2014-04-12