Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja Wójta Gminy dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do dnia 31 stycznia 2021r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń ( w tym I rata do 31 stycznia 2021r., II rata do 31 maja 2021r. oraz III rata do 30 września 2021r.).
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Pliki do pobrania:
2021-01-22