Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. USC2

Inspektor ds. dowodów osobistych
Beata Banaś

Specjalista ds. dowodów osobistych /zastępstwo/

Marzena Majerczuk

tel. 12 419 17 02 wew. 752


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. USC2
tel. 12 419 17 02 wew. 702

Inspektor ds. ewidencji ludności
Elżbieta Ciejek
e.ciejek@wielka-wies.pl


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. 133
tel. 12 419 17 02 wew. 183

Inspektor ds. działalności gospodarczej
Elżbieta Zawadzka
e.zawadzka@wielka-wies.pl


Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. 130
tel. 12 419 17 02 wew. 130

Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Jolanta Krztoń
j.krzton@wielka-wies.pl


Samodzielne stanowisko ds. architektury i planowania przestrzennego

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. 119
tel. 12 419 17 02 wew. 119, 169

Inspektor ds. architektury i planowania przestrzennego
Joanna Górak
j.gorak@wielka-wies.pl

Główny specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego
Małgorzata Dąbrowska
m.dabrowska@wielka-wies.pl


Stanowisko ds. zarządzania projektami

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. 112
tel. 12 419 17 02 wew. 162

Główny specjalista ds. zarządzania projektami
Anna Warchulska
a.warchulska@wielka-wies.pl


Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. 145
tel. 12 419 17 02 wew. 145

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Małgorzata Mrozowska
m.mrozowska@wielka-wies.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stanisław Kasprzyk

pok. 139

tel. 12 419 17 01 wew. 108

inspektorodo@wielka-wies.pl

2014-04-12