Deklaracja

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację, natomiast  w przypadku nowych mieszkańców konieczne jest złożenie pierwszej deklaracji. Wzór przedmiotowej deklaracji dostępny jest w zakładce https://www.wielka-wies.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/do-pobrania/ należy go wydrukować, a wypełniony i podpisany dostarczyć w oryginale do Urzędu Gminy.

W przypadku pierwszej deklaracji, nowi mieszkańcy otrzymają indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat, natomiast na stronie umieszczony jest harmonogram odbioru odpadów, szczegółowy opis jak odpady należy segregować oraz inne przydatne informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Przypominamy, iż do obowiązków właściciela nieruchomości pozostaje wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Worki na odpady segregowane na pierwsze wyposażenie można odebrać w Urzędzie Gminy chyba, że mieszkaniec ma możliwość wystawienia ich w swoich workach odpowiadających kolorystyce, później natomiast firma odbierająca odpady od mieszkańców pozostawia przy każdym odbiorze worki na wymianę.

_________________________________________

DEKLARACJA przez ePUAP
Pozostaje także możliwość złożenia deklaracji poprzez platformę epuap. Zamieszczamy instrukcję dotyczącą złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę epuap:

I sposób - po zalogowaniu do platformy ePUAP, prosimy wyszukać: „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami”. Następnie prosimy kliknąć w „OCHRONA ŚRODOWISKA”, następnie prosimy kliknąć w „Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami”. Po kliknięciu, rozwiną się dostępne dokumenty w wybranym zakresie i proszę kliknąć w „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Pojawi się możliwość wyszukania urzędu, w którym chce się załatwić sprawę i w okienku prosimy wpisać kod pocztowy: „32-085” i prosimy kliknąć „Szukaj”. Dalej wyświetli się Gmina Wielka Wieś, prosimy kliknąć „Wybierz”, a następnie „Załatw sprawę”. Prosimy wypełnić druk, podpisać i przesłać.

II sposób - po zalogowaniu do platformy ePUAP, prosimy kliknąć w „KATALOG SPRAW”, następnie prosimy kliknąć w „Inne podziały spraw”, a następnie w „Klasyfikacja terytorialna”. Po kliknięciu wyświetlą się województwa z podziałem na powiaty, więc wybieramy Małopolskie, powiat krakowski po czym wybieramy gminę Wielka Wieś. Wyświetlone zostaną sprawy przydzielone do naszego urzędu, z których to wybieramy „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. W okienku prosimy wpisać kod pocztowy: „32-085” i prosimy kliknąć „Szukaj”. Dalej wyświetli się Gmina Wielka Wieś, prosimy kliknąć „Wybierz”, a następnie „Załatw sprawę”. Prosimy wypełnić druk, podpisać i przesłać.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: