Kontakt

Gmina Wielka Wieś
Referat Podatków i Opłat
pl. Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04, wew. 131 i 181
fax. 12 419 17 05

www.wielka-wies.pl
e-mail: d.grzybowski@wielka-wies.pl, i.mroz@wielka-wies.pl, g.binczycki@wielka-wies.pl

NIP: 513-00-66-230

W sprawach związanych z usługą odbioru odpadów komunalnych (reklamacje, uwagi, itp.), można również kontaktować się z firmą ZGK Bolesław
tel.: 32 642 23 71, wew. 38,
mail: biuro@zgkboleslaw.com

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: