Najczęściej zadawane pytania

WAŻNE INFORMACJE dot. odbioru odpadów oraz funkcjonowania PSZOKa

  • Odpady komunalne w dniu odbioru, muszą być udostępnione w widocznym miejscu (odpady znajdujące się na terenie posesji nie będą odbierane).
  • Sprzed posesji, odpady biodegradowalne, odbierane są w ilości do 10 worków podczas zbiórki.
  • Samochody prosimy parkować w taki sposób, aby nie blokowały wjazdu śmieciarkom (dot. to wąskich uliczek).
  • Sprzed posesji, zgodnie z Regulaminem, odbierane są tylko odpady wystawione w workach (dot. odpadów segregowanych i zmieszanych) lub w pojemnikach (dot. odpadów zmieszanych).
  • Na PSZOKu przyjmowane są tylko rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.
  • Odpady na PSZOK można przywozić tylko w godzinach otwarcia punktu. Każdy przypadek podrzucenia odpadów na PSZOK poza godzinami otwarcia, będzie zgłaszany na policję - teren PSZOK jest stale monitorowany!
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: