Podstawy prawne

W podstawach prawnych proszę o zamieszczenie na stępujących aktów:

  • Uchwała Nr XIV/175/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9680/
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: