Poziomy recyklingu

Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2018

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2018 roku wyniósł 2,00%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2018 roku wyniósł 85,00%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2018 roku wyniósł 81,00%.

Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w2017

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2017 roku wyniósł 5,12%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2017 roku wyniósł 67,31%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2017 roku wyniósł 60,14%.

Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2016

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2016 roku wyniósł 6,7%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2016 roku wyniósł 50,3%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2016 roku wyniósł 0,9%.


Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2015

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2015 roku wyniósł 7,2%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2015 roku wyniósł 81,5%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2015 roku wyniósł 0%.


Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2014

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2014 roku wyniósł 57,00%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2014 roku wyniósł 54,86%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2014 roku wyniósł 100%.

Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2013

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2013 roku wyniósł 53,34%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2013 roku wyniósł 32,09%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2013 roku wyniósł 100%.

Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2012

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2012 roku wyniósł 237,00%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2012 roku wyniósł 0,04%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2012 roku wyniósł 100%.
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: