Znaki ekologiczne

Znaki ekologiczne to symbole, których umieszczanie na opakowaniu ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska.

Znaki ekologiczne

Etykiety ekologiczne obejmują bardzo wiele kategorii produktów. Ekoznaki nadaje administracja rządowa, stowarzyszenia przemysłowe, stowarzyszenia handlowe, naukowcy oraz organizacje konsumenckie. Polskim oficjalnym znakiem ekologicznym jest EKO-ZNAK przyznawany od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Aby ekologiczny znak towarowy mógł zostać przyznany konkretnemu produktowi, musi on spełniać określone warunki. Są one określane przez ekspertów, którzy badają cały cykl produkcji towaru i wskazują krytyczne punkty, w których mogą się pojawić zagrożenia ekologiczne. Określają możliwości ich wyeliminowania lub poprawy oraz przewidywany wpływ ulepszonych produktów na rynek. Do takiej wszechstronnej oceny są zapraszani fachowcy reprezentujący wszystkie zainteresowane strony: producenci, handlowcy, ekolodzy, naukowcy, władze, organizacje ekologiczne i konsumenckie.

Ekoznak jest przekaźnikiem informacji o tym, że np.: produkt został wykonany z troską o środowisko, przy jego produkcji nie doszło do skażenia wody, gleby lub powietrza. Zwykle też produkt lub jego części nadają się do powtórnego przetworzenia. Główne ekoznaki informują o tym, że cały cykl życia produktu, to znaczy od jego powstania, poprzez używanie aż do utylizacji jest przyjazny dla środowiska. Inne z kolei mówią o tym, że produkt jest ekologiczny w pewnej kategorii jak na przykład Energy Star, który oznacza, że produkt jest energooszczędny. Certyfikaty żywności natomiast mają na celu potwierdzenie, że metody uprawy, nawożenia i dbałość o gospodarstwo, spełniają standardy ekologiczne.

Oznaczenia ekologiczne dzielimy na trzy kategorie:
- Produkty ekologiczne - ekoprodukty.
- Opakowania ekologiczne - ekoopakowania.
- Żywność ekologiczna - ekożywność.

Żeby jednak znaki ekologiczne mogły spełnić swoją funkcję, niezbędna jest wysoka świadomość ekologiczna konsumentów, przede wszystkim zaś umiejętność odczytywania oznaczeń, kojarzenia ich oraz interpretowania. Dlatego też poniżej przedstawiamy najbardziej znane oznaczenia ekologiczne:Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ - znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne - pojemniki, butelki, papier - torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek).
Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu.  Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt ekologiczny.Dbaj o czystośćZnak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj. do pojemnika na śmieci. Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu lub rzeki zanieczyszcza środowisko.

 

Opakowania biodegradowalneOpakowania biodegradowalne - znak ekologiczny jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji.
Produkty ekologiczne z tym symbolem ekologicznym są w pełni biodegradowalne i mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. Etykieta ekologiczna jest przyznawana przez DIN CERTCO (Niemiecki Instytut Standaryzacji). Popularne ostatnio torby ekologiczne nazywane mianem biodegradowalnych w większości nie posiadają tego certyfikatu ekologicznego.

Możliwość ponownego wykorzystaniaMożliwość ponownego wykorzystania – ten znak ekologiczny pojawia się na opakowaniach przydatnych do  wielokrotnego użytku.
Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użycia co najmniej dwukrotnie. Symbol ekologiczny można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach, ale także na butelkach i szklanych pojemnikach, etc.

Przydatność do recyklinguPrzydatność do recyklingu - znak ekologiczny przydatności  opakowania do recyklingu.  Wraz ze wzrostem produkcji i zużycia dóbr materialnych wzrasta też obciążenie środowiska odpadami opakowaniowymi. W Polsce tworzą one już około 30% odpadów komunalnych.

źródło: www.ekologia.pl

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: