ETAP I – Lokalizacja inwestycji

Pierwszy kontakt z inwestorem

Czas: 1 dzień

Podczas pierwszej wizyty w Gminie Wielka Wieś i po przedstawieniu wstępnej informacji na temat zamierzenia inwestycyjnego, otrzymają Państwo materiały zawierające dokładne informacje o terenach inwestycyjnych położonych w Gminie Wielka Wieś.
Informacje te zawierają m.in. numery ewidencyjne działek wchodzących w skład oferowanej nieruchomości wraz z ich powierzchnią, oznaczenie księgi wieczystej, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ukształtowanie terenu oraz dane na temat uzbrojenia terenu i jego skomunikowania.


Uwagi:
Oferta przekazywana jest najczęściej w formie tradycyjnej jako wydruk komputerowy, bądź przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres.
Oferta może być również wysłana pocztą tradycyjną.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: , Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22