ETAP III – Proces budowlany

Pozwolenie na budowę

Czas: 30 dni
Pozwolenie na budowę jest decyzją wydawaną przez Starostę Powiatu Krakowskiego. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania tej decyzji Starosta występuje z zapytaniem o raport na temat oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Następnie, po opracowaniu raportu przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie (raport przygotowywany jest na zlecenie inwestora) uzgadnia raport oddziaływania z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w przypadku obiektów mogących pogorszyć środowisko lub z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w przypadku inwestycji o znaczącym oddziaływaniu na środowisko.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Pozwolenie na budowę
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20
tel/fax 632-95-95
wydzial.ab@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl

Uzgadnianie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
tel.: 0 12 430 70 46
informacja telefoniczna: 012-430-69-82
fax: 012-430-69-96
pssekrakow@wsse.krakow.pl
www.wsse.krakow.pl/krakow
lub
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
tel. (+48 12) 25-49-555, fax (+48 12) 416-20-93
e-mail: wsse@wsse.krakow.pl
http://www.wsse.krakow.pl/

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: , Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22