ETAP III – Proces budowlany

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej

Czas: 30 dni
Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej składany jest bezpośrednio przez inwestora do dostawcy energii elektrycznej.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
ENION Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Zakład Energetyczny Kraków
Rejon Dystrybucji i Terenowe Biuro Handlowe Krowodrza
30-003 Kraków, ul. Śląska 10
tel. 012 633-63-46, fax 012 261-23-51
e-mail: dp4@krakow.enion.pl

Uwagi:
Druki wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do pobrania ze strony internetowej Zakładu Energetycznego.
Za zapewnienie dostawy energii elektrycznej pobierana jest opłata przyłączeniowa w wysokości przewidzianej taryfą.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: , Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22