Atuty Gminy

Charakter podmiejski

Gmina Wielka Wieś położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim.

Gmina ma charakter podmiejski - graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Krakowem i zajmuje powierzchnię 48,3 km2, a jej teren zamieszkuje 13,8 tys. mieszkańców.

Połączenia drogowe

Droga krajowa 94

Dzięki położeniu gminy przy trasie ekspresowej S52 (dwa węzły na ter) stanowiącej północną obwodnicę Krakowa oraz drodze krajowej 94, Wielka Wieś posiada doskonałe połączenie z systemem autostrad Europy Zachodniej poprzez autostradę A4 i A1 oraz drogi ekspresowe S1 i S7.

Z Wielkiej Wsi w 15 min dojedziemy do Krakowa, a w 50 min do Katowic.

Połączenie kolejowe

W odległości 5 km od gminy biegnie linia kolejowa E 30 należąca do Transeuropejskiego korytarza transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę, która łączy się z najważniejszymi ekonomicznie regionami południowej Polski: województwem śląskim, podkarpackim, opolskim i dolnośląskim.

W odległości 10 km od gminy zlokalizowana jest linia kolejowa nr 8 łącząca stolicę województwa – Kraków ze stolicą kraju – Warszawą oraz centralnymi województwami: świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim.
15 min – Kraków Główny
40 min – Katowice
2h 20 min – Warszawa Centralna

Wielka Wieś w liczbach

12 sołectw,
13 800 mieszkańców,
14 szkół, przedszkoli, żłobków i obiektów oświatowych,
9 straży pożarnych,
7 klubów sportowych (piłka nożna, tenis ziemny, judo, lekkoatletyka),
14 boisk, hal i obiektów sportowych,
26 placów zabaw, siłowni zewnętrznych, streetworkout.

Dwa strategiczne kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość – na południu Gminy
Położenie przy dużym ośrodku miejskim, doskonała sieć komunikacyjna sprzyja lokowaniu nowych firm oraz rozwojowi juz istniejących.

Turystyka - na północy Gminy
Rozwojowi drugiego kierunku rozwoju gospodarczego sprzyja wyjątkowe położenie Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w jego otulinie oraz Parku Krajobrazowym "Dolinki Krakowskie".

Co po pracy?

Dolina Będkowska

Co po pracy? Atrakcje turystyczne, rekreacja i wypoczynek

Obszar gminy jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych terenów w tak bliskim otoczeniu Krakowa. Położenie w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, piękne dolinki jurajskie, liczne wapienne formy skalne o oryginalnych kształtach (m.in.: Iglica, Sokola Skała), jaskinie oraz bujna roślinność decydują o jej atrakcyjności krajoznawczej i turystycznej.

Co po pracy?

Atrakcje turystyczne

Pradnik Korzkiewski Dlinia Pradnika Dron Zachod
Ojcowski Park Narodowy

Krajobraz parku tworzą liczne wytwory skalne z wapieni górnojurajskich, o białej i jasnoszarej barwie. Nieodłącznym elementem Parku są liczne jaskinie.

Bedkowice Dolina Bedkowska
Szlaki piesze

Na terenie gminy znajduje się ponad 60 km szkków pieszych

Pradnik Korzkiewski Dolina Pradnika
Dolina Prądnika

Dolina Prądnika uznawana jest za najpiękniejszą dolinę ze wszystkich Dolinek Krakowskich. Ciągnie się ona przez całą długość parku narodowego przez Sołuszową, Ojców, aż do Prądnika Korzkiewskiego.

DSC02322
Szlaki Nordic Walking

Nietoperzowy szlak Nordic Walking łączy Jaskinię Wierzchowską Górną z Jaskinią Nietoperzową.

Bedkowice Sokolica
Dolina Będkowska

Jest to piękna krajobrazowo i posiadająca duże walory przyrodnicze, geologiczne i historyczne dolina potoku Będkówka.

Bedkowice Dolina Bedkowska3
Szlaki rowerowe

Ponad 100 km tras i szlaków rowerowych po malowniczych dolinkach jurajskich

Giebultow Korty Dron
Korty tenisowe

Jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Polsce, usytuowany w wyjątkowo urokliwym miejscu – podkrakowskim Giebułtowie

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: