ETAP I – Lokalizacja inwestycji

Drugi kontakt z inwestorem

Czas: 1 dzień

Druga wizyta inwestora w gminie Wielka Wieś ma na celu uszczegółowienie danych na temat oferowanych nieruchomości. Wizyta inwestora poprzedzana jest najczęściej oficjalnym zapytaniem ze strony inwestora z podaniem dokładnych danych na temat inwestycji.
Spotkanie może mieć różnoraki charakter. W zależności od potrzeby i propozycji inwestora w spotkaniu uczestniczy ze strony gminy Wójt wraz z osobą merytoryczną, lub - jeśli jest taka potrzeba i życzenie inwestora (praktykowane w przypadku dużych inwestycji) - w spotkaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele dostawców mediów i innych instytucji.
Podczas spotkania inwestor otrzymuje możliwie kompletny zestaw informacji na wszystkie tematy związane z inwestowaniem na terenie gminy.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Wójt Gminy lub Zastępca Wójta Gminy
(12) 419 17 01 w. 900

Uwagi:
Przygotowanie kompletnej oferty zgodnie z wytycznymi inwestora zajmuje zwykle ok. 3-5 dni roboczych.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: