ETAP I – Lokalizacja inwestycji

Podjęcie decyzji o inwestowaniu na terenie gminy Wielka Wieś

Najczęściej podjęcie decyzji o inwestowaniu związane jest z podpisaniem listu intencyjnego lub porozumienia. Inwestor zobowiązuje się do zainwestowania na terenie gminy określając jednocześnie termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Gmina zobowiązuje się do doprowadzenia mediów do granicy działki (woda, kanalizacja).

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: