ETAP II – Nabycie nieruchomości przez inwestora

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

Czas: 6 tygodni

W przypadku kiedy inwestor podejmuje decyzje o zainwestowaniu na części dużej działki, wymagany jest podział działki.
Postanowienie i decyzję o podziale nieruchomości wydaje Wójt Gminy.
Decyzja przygotowywana jest przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Mariola Feliks 
(012) 419 17 01 w. 188

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: