ETAP I – Lokalizacja inwestycji

Spotkanie z właścicielami oferowanych nieruchomości – jeśli nie stanowią własności gminy

Czas: wg uzgodnienia

Na prośbę inwestora gmina organizuje spotkania z właścicielami nieruchomości. Właściciele oferowanych przez gminę terenów prywatnych wyrazili zgodę na umieszczanie ich działek w ofercie inwestycyjnej Gminy Wielka Wieś.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Wójt Gminy lub Zastępca Wójta Gminy
(12) 419-17-01 w. 900

Uwagi:
Według życzenia inwestora gmina udostępnia również dane teleadresowe właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili na to zgodę.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: