ETAP III – Proces budowlany

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czas: do 30 dni

W związku z tym, że wszystkie oferowane przez gminę nieruchomości posiadają aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć jedynie wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Joanna Górak
tel. (12) 419-17-01 w. 119

Uwagi:
Wypis i wyrys z mpzp wydaje się na wniosek inwestora.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: