ETAP II – Nabycie nieruchomości przez inwestora

Zakup działki

Czas: 3 miesiące

Zakup nieruchomości od Gminy lub Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa odbywa się na zasadzie publicznego przetargu nieograniczonego /tej procedury nie ma przy nabywaniu od osób fizycznych/.

Etapy postępowania administracyjnego:
1. wykazanie do sprzedaży nieruchomości poprzez podanie do publicznej wiadomości zamiaru sprzedaży – na okres 21 dni,
2. ogłoszenie o przetargu, podanie do publicznej wiadomości warunków przetargu na co najmniej 1–2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu,
3. warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium które wynosi od 5% do 20% wartości tej nieruchomości (wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości). Protokół z odbytego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Cena uzyskana w wyniku licytacji winna być zapłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej,
4. zawarcie umowy notarialnej następuje w terminie do 21 dni od dnia przetargu.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Mariola Feliks
(012) 419 17 01 w. 188

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: