ETAP III – Proces budowlany

Zapewnienie dostawy gazu

Czas: 14 – 30 dni

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej składany jest przez inwestora bezpośrednio do dostawcy gazu. Na terenie Gminy Wielka Wieś dystrybucją gazu i eksploatacją sieci zajmuje się Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Zakład Gazowniczy w Krakowie
Biuro Obsługi Klienta Kraków Krowodrza
ul. Gazowa 16
31-060 Kraków
gazownia@krakow.ksg.pl
tel. (12) 62-81-231 do 238

Uwagi:
Druki wniosków o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej do pobrania ze strony internetowej KSG www.ksg.pl
Zapewnienie dostawy gazu związane jest z koniecznością poniesienia opłaty przyłączeniowej w wysokości określonej w taryfie przyłączeniowej.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: