ETAP III – Proces budowlany

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych

Czas: 14 dni

Inwestor składa wniosek o wydanie technicznych warunków wpięcia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Wniosek taki składa się bezpośrednio w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym działającym na terenie Gminy Wielka Wieś.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi
pl. Wspólnoty 1
32-085 Szyce
tel. (12) 419-17-07

Uwagi:
Procedura na uzyskanie warunków na przyłącz wody i kanalizacji, oraz druki wniosków o wydanie technicznych warunków przyłączenia do pobrania w siedzibie GZK, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wielka Wieś na podstronie GZK

UWAGA: W przypadku braku możliwości wpięcia do sieci kanalizacji sanitarnej wymagane jest zapewnienie odbioru ścieków z osadnika bezodpływowego wydane przez dowolną instytucję posiadającą koncesję w tym zakresie bądź projekt oczyszczalni ścieków.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: