Absolutorium dla Wójta Gminy

Podczas XLI sesji Rada Gminy udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Krzysztofa Wołosa za wykonanie budżetu za 2022 r.

Na decyzję Rady Gminy dotyczącą udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2022 r. miała wpływ analiza przez Radnych wielu dokumentów m.in. sprawozdania z wykonania budżety, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej czy też Raportu o stanie gminy za 2022 r.

Rok 2022 był pełen wyzwań ale też obaw ze względu na wojnę toczącą się tuż za naszymi granicami, na Ukrainie.

Był to też rok gdzie mimo wzrostu cen, dużej inflacji, udało się zorganizować wydarzenia, zrealizować nowe działania i kolejne ważne inwestycje.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, który prezentuje informacje o realizowanych inwestycjach, pozyskanych grantach, współpracy z mieszkańcami, instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, organizowanych wydarzeniach oraz sukcesach jakie gmina osiąga na forum lokalnym i ogólnopolskim.

 

 

Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Wydarzenia