Absolutorium dla Wójta

Podczas III sesji, Rada Gminy udzieliła jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Krzysztofowi Wołosowi za realizację budżetu na rok 2023. Gratulujemy Panu Wójtowi.

Wszystkie osiągnięcia, zrealizowane działania, inwestycje, pozyskane fundusze czy współprace nie byłyby możliwe bez pracy zespołowej - takie słowa Wójta oraz podziękowania były skierowane do Radnych obecnej i minionej kadencji, pani Skarbnik, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie gminy za 2023 r.

Prezentujemy również inwestycje, działania i ważne wydarzenia, które zadziały się na w gminie w przeciągu roku. 

 

Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy