Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa boiska ze sztuczną trawą w miejscowości Modlniczka. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie niżej wymienionych robót:
- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
- roboty  w zakresie odwadniania terenu.
- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych   (wykonanie boiska do piłki nożnej w nawierzchni  z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem) – powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904,00 m2.
-  wykonanie schodów terenowych
- wykonanie chodników    -  powierzchnia projektowanych chodników wraz z pochylnią i schodami wynosi 500,04 m2
- wykonanie parkingów  o powierzchni   92,38 m2
- wykonanie betonowania
- roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych: instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, bramki do piłki nożnej wraz z siatkami, ławki parkowe (18szt.) kosze na śmieci (6 szt.) stojak rowerowy.
- wykonanie instalacji elektrycznych zasilania,  oświetlenia boiska i monitoringu.

Boisko do piłki nożnej stanowi prostokąt dł. 50,00 m  i  szer. 30,00 m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż linii bocznych szer. 2,00 m a wzdłuż linii bramkowych szer. 3,00 m co daje wymiar 56,00  x  34,00 m. Powierzchnia projektowanego boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904,00 m2. Boisko wyznaczone jest liniami białymi. Na boisku należy zainstalować bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty. Boisko należy wykonać na warstwach konstrukcyjnych z drenażem  w nawierzchni z trawy sztucznej. Bramki o wymiarach wewnętrznych 5,0 x 2,0 m wykonane z profilu stalowego ocynkowanego należy osadzić w tulejach ocynkowanych. Tuleje należy osadzić w fundamentach o wymiarach 40x40x60 cm wykonanych z betonu. Bramki należy wyposażyć w siatki polipropylenowe, gr. sznurka 4 mm.

Wokół całego boiska, tuż za pasem ochronnym wykonać ogrodzenie panelowe. Wysokość ogrodzenia 4,10 m. ponadto zostaną wykonane piłkochwyty o wysokości 4,0 m należy wykonać za bramkami, a przed ogrodzeniem boiska do piłki nożnej. Słupy wykonać ze stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie. Pomiędzy słupami należy zainstalować linki stalowe o średnicy 4 mm. Do obciążenia dolnej krawędzi siatki zastosować linkę ołowianą. Jako wypełnienie zastosować siatkę ze sznura poliamidowego impregnowanego lateksem gr. 3,5 mm lub siatkę polipropylenową bezwęzłową śr. 4 mm. Kolor siatki zielony.

Zadanie realizuje Firma NOVA SPORT Sp. z o.o., ze  Szczecina  za kwotę 829.020,00 brutto.  Ze względu na trudny teren termin zakończenia prac ulegnie opóźnieniu.

Zadanie ma na celu zapienienie różnorodnych form spędzania czasu dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.  

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje