Budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Wielkiej Wsi. Wykonawca - Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora z siedzibą w Nowym Targu - zobowiązał się wykonać inwestycję za kwotę 1.984.971,10 zł brutto do 26 października 2010 r.

Na terenie Gminy działają jedynie dwa przedszkola samorządowe (w Białym Kościele oraz w Modlnicy) mogące przyjąć w sumie do 50 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W ostatnim roku wykorzystano wszystkie dostępne miejsca, zapisano do przedszkoli w sumie 14 dzieci 3-letnich, 14 dzieci 4-letnich i 22 dzieci 5-letnich. Zapotrzebowanie na miejsca przekracza dotychczasowe możliwości istniejących przedszkoli, stąd decyzja władz Gminy o otwarciu kolejnej placówki. Ponadto Gmina podjęła działania inwestycyjne mające na celu adaptację starego budynku w Modlniczce i przystosowanie go do wykorzystania na cele społeczne, w tym również na założenie 2-oddziałowego przedszkola dla 50 dzieci. Prace adaptacyjne i wykończeniowe pozwolą uruchomić przedszkole w Modlniczce od roku szkolnego 2010/2011.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje