Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym Modlniczce

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie od podstaw w pełnym zakresie wykończeniowym budynku o funkcji szatniowo- sanitarnej wraz z trybunami zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem na terenie boiska sportowego w miejscowości Modlniczka. Budynek będzie miał następujące parametry:
- powierzchnia zabudowy - 156,94 m²
- powierzchnia całkowita - 313,88 m²
- powierzchnia użytkowa - 128,69 m²
-kubatura -730,00 m³

W ramach robót kubaturowych obiektu szatniowo-sanitarnego wykonawca wykona:
- roboty budowlane
- instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne
- instalacje elektryczne
- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

W ramach robot zewnętrznych:
- przyłącz wody
- przyłącz kanalizacji
- zjazd indywidualny + przepust
- chodniki i miejsca postojowe
- zieleń
- trybuny stacjonarne
- ogrodzenie terenu

Wykonawca - Usługi Remontowo- Budowlane Dawiec Józef z Pcimia zobowiązał się wykonać roboty za 616.889,40 zł brutto do 30 sierpnia 2011r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje