Budowa budynku technicznego w Prądniku Korzkiewskim oraz wyposażenie zbiornika w Białym Kościele

Budowa budynku technicznego w Prądniku Korzkiewskim oraz wyposażenie zbiornika w Białym Kościele

10.09.2012r., została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych ze Spółką Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. na kwotę 680 000,00zł brutto.
Termin wykonania prac to do 20.12.2012r.
Po zakończonej inwestycji tj. budowy studni głębinowej w m. Prądnik Korzkiewski, Spółka gminna przystąpiła do budowy budynku technicznego z urządzeniami do uzdatniania wody pitnej.

Zakres prac obejmuje budowę:
- stacji uzdatniania wody - chlorownia oraz sterowni
-zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej, technologicznej oraz wewnętrznej instalacji wody ciepłej
- instalacji do dezynfekcji wody oraz do wytwarzania podchlorynu sodu metodą elektrolizy
- instalacji mechaniczno- grawitacyjnej wentylacji
- wewnętrznej instalacji elektrycznej, zabezpieczającej, sterującej oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu

Ponadto Spółka wyposaży wybudowany zbiornik pośredni wody pitnej w Białym Kościele w zestaw hydroforowy wraz z technologią i automatyką, wraz z instalacją elektryczną, wentylacją, oraz sterowaniem.
Po wykonaniu zadań nastąpi uruchomienie studni i podjęcie współpracy ze zbiornikiem co w znaczny sposób poprawi gospodarkę wodną w m. Prądnik Korzkiewski, Biały Kościół i Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje